Privacy Policy

  1. De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen.

    Het Schoonheidsateljeetje verbindt er zich toe de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De desbetreffende wetgeving kan geraadpleegd worden op de website van de Privacy Commissie: www.privacycommission.be .
  1. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het informaticasysteem van Het Schoonheidsateljeetje. De ingezamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 180 dagen nadien worden de gegevens gearchiveerd. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Het Schoonheidsateljeetje gelieve dit dan per e-mail mee te delen op het adres .
  1. De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een e-mail te richten aan Het Schoonheidsateljeetje op het adres
    Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden .
  1. Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve Het Schoonheidsateljeetje te contacteren op het e-mail adres .

U kan steeds een klacht indienen bij  de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijnde de Privacy Commissie, indien u van oordeel bent dat de gegevens foutief worden verwerkt.